Kaapse Flora

De fascinatie voor de bijzondere flora van Zuid Afrika bij ons eerste bezoek , heeft geleidt tot wat verdere verdieping in de specifieke kenmerken van deze planten en de mogelijkheden ze in ons klimaat, meestal als kuipplant, te houden.

De relatie met de klimatologische en geografische omstandigheden worden kort toegelicht in mijn bijdrage aan de site van de Oranjerie vereniging: http://www.oranjerievereniging.nl/

Enkele voorbeelden van planten die redelijk makkelijk in een pot, kuip te houden zijn:

Browser kan foto niet weergeven
Bulbine frutescenc Watsonia laccata Aristea ecklonii  erica longifolia